Earth Star Chakra

Färg: Brun, guldbrun
Egenskaper: Jordning, koppling till jorden, förankring
Kristaller: Bronsit, landskapsjaspis, botswana agat, tigerjärn, hematit, förstenat trä, rökkvarts

Earth star chakrat finns ca 20-30 cm under våra fötter. Detta chakra är nästan viktigare för jordning än rotchakrat och är vår förankring till jorden och den fysiska världen. Färgen för chakrat är brunt eller guldbrunt, lite som te eller svagt kaffe i ett glas.

Earth Star chakrat är kopplat till vårt karma och är kopplat till orsak och verkan. Den hjälper oss att vara i nuet och ger oss en känsla av delaktighet och syfte. Vid obalanser är man ur kontakt med verkligheten, har svårt att vara närvarande, man är instabil och irriterad. Ätstörningar är ofta kopplade till ett stängt eller obalanserat jordstjärnechakra. Rädsla för livet eller att leva har också grunder i de trauman som orsakar obalanser i earth star.

För att balansera upp jordstjärnechakrat så behöver man vara fysiskt fokuserad. Göra fysiska saker, tillåta sig att vara närvarande via alla sina sinnen, praktisera mindfulness, träna, göra någon form av kroppsligt arbete eller rörelse (rensa ogräs, lyfta och flytta saker, hugga ved, yoga, stretchövningar, gymnastik, dans), jorda sig, vara i naturen, bada i sjöar och hav, bearbeta sina trauman och balansera karma.