Solarplexuschakra

Färg: Gul
Egenskaper: Självförtroende, personlig kraft, viljestyrka
Kristaller: Tigeröga, citrin, pyrit, gul kalcit, topas

Solarplexuschakrat har färgen gul och sitter en bit ovanför naveln, en handbredd eller två. Det är här självkänslan sitter.

Solarplexus står för vår personliga makt och förhållandet till oss själva. Vilja, handlingskraft, ansvarskänsla och krishantering hör också hit. Självförtroende och mod är också uppgifter som hör till solarplexus. Egot, identitet och självbild likaså. 

Intuitionen, magkänslan, hör också solarplexuschakrat till. När chakrat är i balans har vi lätt för att höra vår inre vägledning.

Obalanser i detta chakra kan visa sig som ätstörningar, tarmbesvär, magsår, diabetes, leverproblem, bekymmer med bukspottskörteln och hela matsmältningssystemet.

Ett överaktivt solarplexuschakra gör att man reagerar väldigt lätt. Man blir lätt arg och utåtagerande, skyller gärna på andra och vill inte ta ansvar. Perfektionism och dåraktighet, som i att ta onödiga risker är också tecken på överaktivitet.

Ett underaktivt solarplexuschakra leder till passivitet och dålig självkänsla. Det skapar oro och gör oss rädda. Misstro mot andra är också vanligt. Och att man inte alls hör sin inre röst, sin inre vägledning eller att man inte vågar lita på det.