Sakralchakra – Navelchakra

Färg: Orange
Egenskaper: Kreativitet, känslomässig balans, njutning
Kristaller: Karneol, persikomånsten, honungskalcit, gul aventurin, gul kalcit

Kroppens andra chakra är beläget strax nedanför naveln och kallas också för navelchakrat eller sakralchakrat. Färgen för detta chakra är orange.

Navelchakrat förknippas med sexualitet, könsorgan och fortplantning, känslor, vår relation och närhet till andra, kreativitet, passion och balans mellan det feminina och maskulina.

Skuld- och skamkänslor är experter på att skapa kraftiga blockeringar i navelchakrat. Känslor av ensamhet och utanförskap beror ofta på blockeringar eller obalanser i navelchakrat.

Ett överaktivt navelchakra kan visa sig som humörsvängningar och vredesutbrott, överdrivet behov av bekräftelse från andra, missbruk och medberoende, ständig otillfredsställelse och behovet att manipulera andra. Ett underaktivt navelchakra för med sig pessimism och olust, självskadebeteende, minskad sexlust och svårigheter att hitta vänner.

De fysiska symptom som förknippas med ett obalanserat eller blockerat navelchakra är besvär med fortplantningsorgan, urinvägar, nedre delen av magen och njurarna. Navelchakrats element är vatten, och därför hör också kroppens alla vätskeflöden till detta chakra.