Månens faser & energier

Människan har i alla tider fascinerats av månen. Dess skiftande faser, från den ljusa fullmånen till den mystiska mörkermånen, har lockat oss och gett upphov till en mångfald av myter, trossystem och magiska praktiker.

Som energi är månen feminin. Den härskar i mörkret och är full av magi. Varje månfas har sin unika energi och kan användas för olika ändamål i magi och energiarbete.

Månens faser är följande:
Nymåne (new moon)
Tilltagande skära (waxing crescent)
Första kvarterets halvmåne (first quarter moon)
Tilltagande halvmåne (waxing gibbous)
Fullmåne (full moon)
Avtagande halvmåne (waning gibbous)
Tredje kvarterets halvmåne (last/third quarter moon)
Avtagande skära (waning crescent)

Medan de alla känns olika i energin, så förenklar vi det här och slår samman tilltagande skära, första kvarteret och tilltagande halvmåne till bara tilltagande måne. På samma sätt blir avtagande halvmåne, sista kvarteret och avtagande skära till avtagande måne. Vi lägger också till mörkermåne, som ju inte i alla sammanhang räknas som en månfas, utan anses vara ett annat ord för nymåne. I magiska sammanhang är den ibland viktig.

Månens faser och de olika energierna lär oss att allting är i ständig förändring och att allting går i cykler. Eftersom allting är energi och allting påverkar allting, så påverkas vi naturligtvis av månens olika faser och energier.

Var i zodiaken månen befinner sig och andra astrologiska detaljer påverkar också, men dem går vi inte närmare in på nu. Det som kan vara bra att veta att nymånen befinner sig i samma stjärntecken som det är den månaden/dagen och fullmånen är i motsatt tecken än vad som hör till aktuell månad/dag. T.ex. Fullmånen den 29 september är i väduren eftersom solen befinner sig i vågen (och stjärntecknet för dagen är vågen). Nymånen den 15 oktober befinner sig i vågen, precis som solen.

Nymåne (new moon):
Symbolik: Början av en ny måncykel, renhet, potential, pånyttfödelse/nytt liv, ungdom, framåtrörelse.
Magi och energiarbete: Idealisk tid för att sätta intentioner och mål, starta nya projekt eller fokusera på personlig utveckling. Rensning och rening av energi och utrymme är också vanliga praktiker under nymånen.

Tilltagande måne (växande/vaxande måne, waxing moon):
Symbolik: Ökande kraft, planering, tillväxt, framsteg, riktning framåt.
Magi och energiarbete: Använd denna fas för att stärka och bygga upp dina intentioner och mål. Arbete med magi för att öka något, som kärlek, välstånd eller hälsa, är lämpligt under tilltagande måne.

Fullmåne (full moon):
Symbolik: Höjdpunkt, mognad, fullbordan, klarhet, manifestation, vara på sin topp.
Magi och energiarbete: Fullmånen är en kraftfull tid för att manifestera intentioner och avsluta pågående projekt, släppa sådant som inte längre behövs. Ritualer för att dra till sig kärlek, framgång och överflöd är vanliga under denna fas.

Avtagande måne (waning moon):
Symbolik: Minskande energi, avveckling, frigörelse, att lämna, att släppa, stillastående, backa.
Magi och energiarbete: Använd denna fas för att släppa taget om det som inte längre är till nytta, för att bryta dåliga vanor eller för att utföra avlägsnande och rensningsritualer. Det är också en tid för inre reflektion och meditation.

Mörkermåne (dark moon):
Symbolik: Det dolda, mystiska och oidentifierbara. Den representerar potential, början och det som ännu inte är upptäckt eller född. Det är en tid för inre reflektion, självsökande och att utforska det okända.
Magi och energiarbete: Mörkermånen är en utmärkt tid för meditation, självanalys och skuggarbete. Det är en tid att utforska dina rädslor, begränsande övertygelser och oupptäckta potential. Det är en tid för avskärmning mot det som inte längre tjänar dig. Använd denna månfas för att rena ditt energifält och ditt hem från negativitet och blockeringar.

Andra speciella månar som kan vara viktiga i magi och energiarbete:

Blåmåne:
En blåmåne är inte blå till färgen, utan är ett begrepp som används för att beskriva den andra fullmånen som inträffar inom samma månad. Det är ett ovanligt fenomen som inträffar ungefär en gång var tredje år. Blåmånar har historiskt sett varit förknippade med överraskande händelser eller mystik, och de kan ibland användas som tidpunkter för speciella ritualer eller ceremonier inom olika magiska och andliga traditioner. Den andra fullmånen i en månad är speciellt kraftfull och kan med fördel användas som stöd i att lösa svåra situationer och släppa sådant som envist vill dröja sig kvar.

Svartmåne:
Svartmånen, även känd som den andra nymånen i en månad med två nymånar, är en motsats till blåmånen. Precis som med blåmånen är svartmånen inte svart, utan beskriver en tidpunkt då månen inte är synlig på himlen. Svartmånen har ibland symboliserat dolda krafter och början på något nytt och okänt.

Blodmåne/Månförmörkelse:
En blodmåne eller månförmörkelse inträffar när jorden passerar mellan solen och månen, vilket resulterar i att månen hamnar i jordens skugga. Under en månförmörkelse kan månen ibland anta en rödaktig eller kopparfärgad ton på grund av atmosfäriska refraktioner. Månförmörkelser har länge fascinerat människor och har varit föremål för många myter och legender. Det finns de som upplever förmörkelse-energier som kaotiska (och därmed dåliga eller onda) och avstår därför från att utöva någon sorts magi under förmörkelsen. Andra menar på att förmörkelsen är en extra boost, något som belyser det dolda och tar fram hemligheter – och det är just det som förmörkelsen gör – den uppmanar oss att titta på det som är dolt, hemligt, undangömt.

Men hur känns energierna?

Det lite frustrerande och tråkiga svaret på det är: det beror på. Det beror på individ, inställning, bagage, situation och tidpunkt. Olika människor känner olika saker vid olika tidpunkter pga olika saker.

Fullmånen är alltid kraftig och många känner av de energierna. En del kan inte sova, andra får värk, ytterligare andra blir lättretliga och känner sig allmänt instabila.

Vad man ska tänka på är att allt det är symptom. Universum är alltid på vår sida och vill hjälpa oss. Vi har nytta av att justera vår inställning från att tänka att månen/astrologin/energierna skadar till att se hur de lyfter fram och pekar på detaljer som är i behov av uppmärksamhet.

Så när man inte kan sova för att det fullmåne, kan man med mod och ärlighet i hjärtat fråga sig vad beror det på. Vad är det som stressar, oroar eller stör? Och svaret är inte inget. Det finns något, även om det kanske ligger djupt och långt undangömt i en mörk vrå av vårt inre.

Det kan mycket väl vara känslomässigt jobbigt att titta sådant som kommer upp ur skuggorna. Det är ett val som var och en måste göra – ska vi fortsätta vara arga på månen, inte kunna sova (eller kanske sova för mycket) i all evighet eller ska vi vara modiga, stå starka i vår kraft och titta på det som behöver tittas på?

Det vi möter och det som kommer upp vid olika faser i livet och vid månens olika faser och energier är sådant som vi är redo att möta, bearbeta och släppa för att gå vidare.

Vi är inte menade att bära alla våra bördor hela livet. Vi ska möta, hantera, släppa – på exakt samma sätt som månen skiftar från fas till fas.