Det gudomligt feminina & det heligt maskulina

Under livesändningen idag pratade vi om det gudomligt feminina och det gudomligt/heligt maskulina, samt det sårade feminina och maskulina.

Här kommer en snabb lista på egenskaper som tillhör de olika energierna.

Den gudomligt feminina energin – månen
Reflekterande, emottagande, intuitiv, skapande, kreativ, omtänksam, omhändertagande, förlåtande, accepterande, vis, empatisk, känslig, förlåtande, förstående, vårdande, kärleksfull, tillåtande.
Att vara, att flöda, att ta emot.

Den heligt maskulina energin – solen
Mogen, beskyddande, ledande, försörjande, logisk, uthållig, målmedveten, stark, bestämd, ansvarsfull, pålitlig, trygg, stabil, gränssättande, planerande, kraftfull.
Att göra, att strukturera, att ge.

Den sårade feminina energin
Ytlig, självisk, osäker, skvallrig, utseendefixad, avundsjuk, dramatisk, offer, manipulativ, hjälplös, svag, överkänslig.

Den sårade maskulina energin
Aggressiv, våldsam, kontrollerande, maktmissbrukande, konfronterande, irrationell, instabil.