Fullmåne i Oxen

Fullmåne. Dimmåne. Månförmörkelse.

Här är det just förmörkelsen som är den dominanta energin. Fullmånens energier denna novemberdag är ganska svåra att få tag på. De vill hålla sig undan, de gömmer sig och känns lite som att allting är bakom en dimridå. Det är precis det som månförmörkelsen gör. Fysiskt sett så döljer den, men energimässigt så belyser den det som är dolt – och visst passar det bra att novembers fullmåne då heter dimmåne.

Allting är sudddigt och otydligt. Dimmigt. Det känns klart och tydligt att där finns något bakom dimman, men det är svårt att få tag på det och veta vad exakt det handlar om.

Där blir vi uppmanade att kliva in i den energi som är jordtecknet oxen. Här kommer handlingskraft in. En stadig beslutsamhet och ett driv att systematiskt ta sig an det som döljer sig bortom dimman. Ett steg i taget, ett andetag i taget – det är så vi hanterar det som månförmörkelsen lyfter fram. Vi får ett ortoligt stöd i att modigt och medvetet gå rakt emot dimman för att se vad det är som döljer sig där. Det är alltid enklare att hantera något när vi vet vad det är.

Hitta, bearbeta och släpp – som alltid vid fullmånar. Som alltid vid förmörkelser. Men speciellt nu. Vet i ditt hjärta att du har förmågan och du har stödet från universum och dess energier.